Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tạm dừng đến trường là giải pháp vừa để chống dịch , vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh.

   Với tinh thần “ TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG DỪNG VIỆC HỌC ”Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Dân đã chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát các điều kiện học tập trực tuyến của học sinh để có các phương án hỗ trợ học sinh ôn tập trong giai đoạn đầu nghỉ dịch. Rất nhiều phương án đã được triển khai: Đối với HS có thiết bị học trực tuyến GVCN đã thực hiện dạy- học trực tuyến. Đối với một số ít HS không đủ điều kiện học trực tuyến GVCN đã xây dựng nội dung ôn tập để giúp HS đảm bảo về kiến thức. Dưới đây là một số hình ảnh:

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Bài viết liên quan