Thời khóa biểu học trực tuyến giai đoạn 2

Thời khóa biểu học trực tuyến giai đoạn 2

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tạm dừng đến trường là giải pháp vừa để chống dịch , vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh.

Từ ngày 1/11/2021 nhà trường tiếp tục thực hiện Văn bản 422/CV- PGD&ĐT về việc dạy học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2. 

Bài viết liên quan