Thời khóa biểu học trực tuyến giai đoạn 1

Thời khóa biểu học trực tuyến giai đoạn 1 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tạm dừng đến trường là giải pháp vừa để chống dịch , vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh.

Bài viết liên quan