Học sinh trường TH Tân Dân hưởng ứng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Ngày hội sắc màu".

Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” nhằm tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy năng lực, ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của mỗi đội viên, thiếu nhi. Thông qua mỗi bức tranh, hy vọng các em tiếp tục nâng cao kiến thức, nhận thức tự phòng ngừa cũng như tuyên truyền cho gia đình, bạn bè về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Những tác phẩm dự thi của đội viên, thiếu nhi trường TH Tân Dân - thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ đều rất có giá trị về mặt tinh thần trong giai đoạn cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan