Bao năm rồi? Thầy ơi!!!

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

 Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay 

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng&n 2000 bsp;

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn 

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi 
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi ... 
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại 
Mái chèo đó là những viên phấn trắng 
Và thầy là người đưa đò cần mẫn 
Cho chúng con định hướng tương lai 
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

Bài viết liên quan