Ve kêu có 10 ngày thôi

- Tiếng ve chỉ có vào mùa hè thôi phải không bố?

- Tiếng ve chỉ có vào mùa hè thôi phải không bố?

- Ừ. Ve kêu hết 3 tháng hè, kêu đến khi khai giảng năm học mới nó mới ngừng.

- Nhưng sao bây giờ con chỉ nghe thấy tiếng ve trong khoảng chục ngày thôi?

- Con được nghỉ 10 ngày đã phải đi học hè, học thêm... thì nó còn kêu làm gì nữa.

Bài viết liên quan