Tết đang tới...

Tết đang tới… Mẹ nói với bé gái lên năm: – Con ơi, tết đang tới rồi!

Tết đang tới…

Mẹ nói với bé gái lên năm:

– Con ơi, tết đang tới rồi!

Bé gái bèn ra đứng trước cửa nhà chăm chú lắng nghe. Sau một lúc bé nói với mẹ:

– Không phải, mẹ ơi! Tết chưa tới đâu, con không nghe thấy tiếng bước chân của Tết.

 

Bài viết liên quan