Ấp a ấp úng

Trong giờ Tiếng Việt, cô giáo hỏi học sinh:

Trong giờ Tiếng Việt, cô giáo hỏi học sinh:
- Em hãy giải nghĩa rõ từ “ấp a ấp úng” và cho ví dụ cụ thể.
- Thưa cô, đó là khi bố em xin phép mẹ em về nhà trễ ạ.

Bài viết liên quan