Tuyển tập những bài dự thi viết về mẹ nhân kỉ niệm ngày "Phụ nữ Việt Nam 20-10" của học sinh trường Tiều học Tân Dân

Một số bài văn viết về mẹ nhân ngày "Phụ nữ Việt Nam 20-10" của các em học sinh trường Tiểu học Tân Dân.

Bài viết về mẹ của bạn Lý Trần Mai Trang - Lớp 5G

Text below

Text below

Text below

 

Bài viết về mẹ của bạn Nguyễn Ngọc Lan Anh - Lớp 5B

Text below

Text below

Text below

Bài viết về mẹ của bạn Dương Đăng Khoa - Lớp 4D

Text below

Text below

Text below

Bài viết về mẹ của bạn Trần Phương Linh - Lớp 4E

Content

Content

Bài viết về mẹ của bạn Vũ Quốc Khánh - Lớp 4G

Content

Content

 

Bài viết liên quan